In iedere cultuur en iedere periode in de geschiedenis worden daarvan slechts een beperkt aantal aspecten geselecteerd, vastgehouden en verder ontwikkeld. Volwassenen zijn belast met de conventionele kennis van de dingen die alle bijzondere en unieke elementen veralgemeniseert," stelt Jeroen Meijs vast. Hij wil met zijn beelden een andere richting volgen en pakt het daarom duidelijk anders aan. Tegenover de veralgemenisering stelt hij de verbijzondering. Zijn werk biedt allerlei openingen. Het scheppingsproces is een intrigerend stelsel van mogelijkheden en opties om dwars door de kennis heen de betovering te zien. Door daarop te anticiperen is hij in staat om onderdrukte zintuiglijke ervaringen te revitaliseren.

In zijn beelden verbindt Meijs het schijnbaar onbekende met het herkenbare. Hij haalt elementen en ervaringsmomenten naar boven die bijna vergeten waren of die voorgoed verloren dreigden te gaan. Zijn beeldende kunst is een pleidooi voor het loslaten van verstarde kennis, vertrouwde denkbeelden, onwrikbare wetmatigheden en vastgeroeste kijkpatronen. Zodra het kijken niet meer belemmerd wordt door het weten kunnen we meer zien, luidt de boodschap. Met behulp van 'plukjes waarneming' en herkenbare beeldfragmenten stelt de kunstenaar een nieuwe, authen- tieke en oorspronkelijke werkelijkheid samen. Hij construeert en reconstrueert, combineert fysieke beleving met metafysische ervaringen, haalt het vertrouwen in de wetenschap onderuit en zet de kijker onder meer via ironische beeldvorming of een relativerende ondertoon op het verkeerde been.

Jeroen Meijs heeft iets met hout. Bekend is zijn beeld van een reusachtige, verminkte albatros waaraan afgebrande luciferstokjes kleven, die doen denken aan de speren die in het lijf van een stier gehaakt zijn door een Spaanse matador. Eveneens van hout zijn de uítvergrote hand die het zenuwstelsel in kaart brengt ('Nervous system',1992). de krioelende tuinbonen die het onderscheid tussen plantaardig en dierlijk leven gedeeltelijk opheffen ('Beans'. 1997) en het in 2001 geconstrueerde holle, lege hoofd dat door iedereen naar eigen believen met gedachten en opvattingen gevuld kan worden ('Holy tube'). Dit beeld is een metafoor voor het hoofd dat fungeert als een omhulsel van authentieke gedachten.

Wie de ontwikkelingen in het werk van Jeroen Meijs heeft gevolgd, zou zich kunnen afvragen waarop de Solotentoonstelling in Beeldengalerij Het Depot is gebaseerd. ln het concept van het kunstcentrum in Wageningen draait alles namelijk om de verbeelding van torso's en lichaamsfragmenten. In het vroege werk van de beeldhouwer uit Maastricht komen die thema's af en toe voorbij, maar daarnaast manifesteerden zich allerlei andere onderwerpen. Hoewel de kunstenaar zich nog steeds niet uitsluitend focust op de verbeelding van torso's of menselijke lichaamsfragmenten, zijn deze gegevens wel steeds nadrukkelijker een essentieel onderdeel gaan uitmaken van zijn recente werk. Dat wordt onder meer onderstreept door 'La Source': een met behulp van cilindervormen opgebouwde vrouwenborst. Meijs heeft de voedingsbron van het prille leven opgeblazen tot monumentale proporties. Evenals dit beeld van dennenhout sluit ook 'The Tree Graces' aan bij de formule van Het Depot. Drie vrouwentorso's van aluminium zijn ingeklemd tussen twee delen van de stam van een populier. De zuil verenigt mens en natuur en heft het onderscheid tussen natuur en cultuur gedeeltelijk op.

Heftiger is de ingreep die Meijs toepast in 'Open Minded'. De schedel van een kinderhoofd is gelicht. Op de plaats waar voorheen de hersenen zaten. is een open ruimte ontstaan: een soort vijver waarin gedachten vrij en onbekommerd kunnen rondzwemmen. In een zelfportret dat hij in 1999 voltooide, verbindt de kunstenaar zijn kale kop met een slapend kinderhoofdje dat op- doemt in de wangpartij. De alerte en waakzame blik van de volwassene, wordt precies op de plek waar de meeste zintuigen hun voelhorens uitsteken, verbonden met de droomwereld van het pasgeboren kind dat zich nog niet of nauwelijks bewust is van de onbeperkte mogelijkheden die het leven biedt.